Pohjanpellon tila on perustettu 1600-1700-lukujen taitteessa eli kyseessä on vanha ja perinteikäs tila Kannuksessa, jota isännöivät Kauno ja Päivi Erkkilä. Peruna-alalla he ovat työskennelleet jo yli 30 vuoden ajan.

Tilalla viljellään perunan lisäksi myös heinää, siemen timoteitä ja viljaa. Real Snacksille tulevaa Lady Rosetta perunaa on 6 hehtaarin verran. Kaikkiaan perunaa kasvaa noin 60 hehtaaria.

Laatusertifioitua perunanviljelyä ja onnistumisen hetkiä perinteikkäällä tilalla

Kaunon ja Päivin tilalla on käytössä Kotimaiset Kasvikset ry:n laatujärjestelmä, joka on auditoitu viimeksi 2014. Auditointi tehdään kolmen vuoden välein. Laatujärjestelmän auditoinnilla voi osoittaa, että yrityksen toiminta vastaa Laatutarha-ohjeiston vaatimuksia hyvistä tuotantotavoista.

Parhaana puolena Kauno ja Päivi pitävät työssään onnistumisen hetkiä.